Castellologica bohemica 7

 

Skladem: 1 ks
Číslo produktu: 1009
STAV: NOVÉ ZBOŽÍ
DRUH: PUBLIKACE
naše cena:
595 Kč

do košíku:
  ks  

Místo a rok vydání: Praha, 2000
Vazba: měkká, stran: 460, formát: A4

OBSAH:

Studie:

Tomáš Durdík: Výtvarná podoba českých hradů francouzského kastelového typu 13. století
Tomáš Durdík: Nástin problematiky českých feudálních sídel 13. století 

Z evropské kastellologie:
Philippe Durand: Několik poznámek ke stavu studia opevněných sídel ve Francii


Monografie :
Dobroslav Líbal: Stavební vývoj Starého paláce Pražského hradu do husitských válek do úrovně Vladislavského sálu
Tomáš Durdík – Vojtěch Kašpar – Jiří Úlovec: Povrchový průzkum hradu Zvěřince
Vladimír Brych: Poznámky k nejstarší podobě hradu Mělník
František Gabriel – Jaroslav Panáček: Pustý zámek u Zakšína
Dobroslav Líbal – Luboš Lancinger: Počátky hradu Landštejna
Zdeněk Procházka: Archeologický výzkum hradu Osvračín 1997–1998
René Kyselý: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Osvračín
Jiří Šedivý: Hrad Ostrý – Scharfenstein – Příspěvek ke stavební historii hradu – Burg Ostrý – Šarfenštejn
Tomáš Tomíček – Jiří Úlovec – Petr Valenta: Hrad Stajice
Ladislav Svoboda: Hrad v Ledči nad Sázavou podruhé 
Petr Chotěbor: Tvrz Hrochův Hrádek a problematika jejího datování
Jiří Úlovec: Dějiny tvrze a zámku v Měcholupech u Klatov
Jaroslav Sadílek: Středověká tvrz v Oponešicích na Třebíčsku
Jan Sommer: Čtyři opevněné kostely na Moravskotřebovsku
Jarmila Princová-Justová: Chalupovský manský dvůr v Libici nad Cidlinou – Archeologický příspěvek k poznání středověké a raně novověké vsi Libice – Část I.
Tomáš Durdík – Petr Chotěbor – Vojtěch Kašpar: Dům č. p. 1 v Nezdicích, okr. Klatovy

Každodenní život:

Tomáš Velímský: Nové nálezy z hradu Šauenštejna
Zdeněk Hazlbauer: Hromadné nálezy pozůstatků historických kamnových kachlů v okolí zámku v Pyšelích, okr. Benešov

Militaria:

Tomáš Durdík – Vojtěch Kašpar: Forma na odlévání dělových koulí z hradu Vimperku – Gussform für Kanonenkugeln von der Burg Vimperk (Winterberg)
Jan Skála – Jiří Waldhauser: Nález palné zbraně vrcholného středověku na tvrzišti Rakově na okrese Jičín v historickém kraji boleslavském – Fund einer Feuerwaffe aus dem hohen Mittelalter auf der Burgstätte Rakov im Bezirk Jičín in der historischen Gegend von Boleslav 

Materiálie:

Vojtěch Kašpar: Mariánská věž na hradě Karlštejně - archeologický výzkum – Marienturm der Burg Karlštejn – archäologische Untersuchung 
Petr Hrubý: Archeologický výzkum nádvoří zámku v Pacově – Archäologische Forschung im Burghof des Schlosses in Pacov 
Vojtěch Vaněk: Hrad v Hradových Střimelicích na plánku z roku 1884 – Burg in Hradové. Střímelice auf dem Plan aus dem Jahre 1884 
Martina Beková – Jiří Slavík: Divadlo na hradě Skuhrově a jiné drobnosti – Theater auf der Burg Skuhrov und andere Bemerkungen 
Jiří Dohnal – Zdeněk Jáně – Jan Valenta – Ladislav Zima: Geofyzikální průzkum středověkého tvrziště u zaniklé vesnice Mastnice (okr. Nymburk) – The geophysical survey in the area of the medieval fortification nearby the extinct village Mastnice
Karel Sklenář: Hellichův plánek tvrziště v Údrnicích na Libáňsku (1844) – Plan der Feste Údrnice (Bezirk Jičín-Gitschin, Ostböhmen) von J. V. Hellich (1844) 
Zdeněk Fišera: Ke stavební podobě tvrzí na Frýdlantsku – Zur Baugestaltung der Festen im Gebiet Friedland 
Jaroslav Sadílek: Nová zjištění na zámku v Letovicích – Neue Feststellungen im Schloß Letovice

Diskuse:

Redakční poznámka
Miroslav Plaček: Úvaha nad Zamyšlením Pavla Boliny – Die Betrachtung über Pavel Bolina Gedanken 
Vladislav Razím: Ještě k sémantice pojmu z á m e k ve středověku – Zur Semantik des Begriffes Schloss im Mittelalter 
Tomáš Durdík: K podobě jižního nároží a počátkům hradu Lichnice – pokračování diskuse – Zur Gestaltung der südlichen Ecke und zu den Anfängen der Burg Lichnice – Fortsetzung der Diskussion
Jan Čížek – Jiří Slavík: Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu a zámku v Náchodě – Burg und Schloss in Náchod – Bemerkungen zur Bauentwicklung 

Kronika :

Jaroslav Panáček: Jubileum PhDr. Františka Gabriela

 

PŘEHLED VYDANÝCH SBORNÍKŮ CASTELLOGICA BOHEMICA: ZDE