Úvod » FORTIFIKACE » STŘEDOVĚK » SBORNÍKY A ČASOPISY » CASTELLOLOGICA BOHEMICA » Castellologica bohemica 10


        

Castellologica bohemica 10

 

Skladem: 1 ks
Číslo produktu: 0715
STAV: NOVÉ ZBOŽÍ
DRUH: PUBLIKACE
naše cena:
630 Kč

do košíku:
  ks  

Místo a rok vydání: Praha, 2006
Vazba: měkká, stran: 536, formát: A4

OBSAH:

STUDIE

Karel Sklenář: Jan Erazim Vocel a počátky studia českých hradů 9–30
Josef Hložek: Předhradí vrcholně středověkých hradů – 31–38

Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE

Joachim Zeune: Hussitenzeitliche Schiessscharten an Fränkischen Burgen – Střílny z doby husitské 
 na franských hradech 39–54

MONOGRAFIE

- Petr Chotěbor: Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském hradě 55–70
- Tomáš Karel – Vilém Knoll – Jiří Úlovec: Sídla rodu von Liebenstein v česko-bavorském pohraničí 
 a počátky hradu Liebenstein v Libé – Sitze des Geschlechtes von Liebenstein 
  im böhmisch-bayrischen Grenzgebiet und Anfänge der Burg Liebenstein in Libá 71–108
- František Gabriel – Jaroslav Panáček: Hrad Lemberk, jeho vznik a vývoj – Die Burg Lemberk, 
 ihre Entstehung und Entwicklung 109–130
- Miroslava Cejpová: Zjišťovací výzkum hradu Hlavačova u Chocně – Zur Untersuchung der Burg 
 Hlavačov bei Choceň 131–146
- František Záruba: Hrad Žerotín – Die Burg Žerotín 147–156
- Pavel Jansa: Povrchový průzkum a sběr na hradě v Choustníkově Hradišti – 
 Oberflächenuntersuchung und Sammlung auf der Burg in Choustníkovo Hradiště 157–166
- Tomáš Karel: Předsunuté opevnění hradu Zelená Hora – Vorgeschobene Befestigung 
 der Burg Zelená Hora 167–180
- František Kašička: Letovice na Moravě – stavební vývoj a proměny zámeckého souboru – 
 Letovice in Mähren – Bauentwicklung und Wandlungen des Schlossensembles 181–198
- Jan Štětina: Hrad Olomučany – Die Burg Olomučany 199–220
- Ladislav Holík: Hrádek Falknov (dnešní Sokolov) ve středověku – Die Burg Falknov (Falkenau, 
 heute Sokolov) im Mittelalter 221–238
- Josef Hložek: Ohlédnutí za tvrzištěm v obci Černý Vůl, okr. Praha-západ – Rückblick 
 auf die Wallanlage der Feste in Černý Vůl (Schwarzer Ochs), Bezirk Prag-West 239–244
- Petr Meduna: Hrnčíře, zaniklý dvůr oseckého kláštera – Hrnčíře, der untergegangene Hof 
 des Klosters in Osek 245–256


MILITARIA

Tadeusz Grabarczyk – Olgierd Ławrynowicz: Zbraně a zbroj v miniaturách pařížského 
 zlomku latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila 257–280


KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Tomáš Durdík – Zdeněk Hazlbauer: Komorové kachle ze severovýchodního kouta nádvoří 
 horního hradu na Křivoklátě – Blattnapfkacheln aus der nordöstlichen Ecke 
 des Burghofes der oberen Burg Křivoklát 281–306
Irena Loskotová – Čeněk Pavlík: Kamnové kachle z hradu Pernštejna – Ofenkacheln 
 aus der Burg Pernštejn 307–316
Eva Ulrychová: Archeologické nálezy z hradů Jičínské kotliny uložené v jičínském muzeu – 
 Archäologische Funde aus den Burgen des Beckens von Jičín, die im Museum 
 der Stadt Jičín bewahrt werden 317–334
Tomáš Durdík: K nálezu padělku pražského groše na hradě Kozlov (Chlum) – Fund 
 eines Falsifikats des Prager Groschen auf der Burg Kozlov 335–336

MATERIÁLIE

Tomáš Durdík – Jiří Fröhlich: Nové poznatky o hradu Újezdci u Týna nad Vltavou – 
  Neue Erkenntnisse über die Burg Újezdec bei Týn a. d. Moldau 337–348
Ivan Peřina: Relikty teplovzdušného otopného zařízení na hradě Zbiroh – Relikte der Einrichtung 
  für Warmluftheizung auf der Burg Zbiroh 349–362
Jan Frolík: Archeologický výzkum na hradě Lichnici (k. ú. Podhradí) v roce 2004 – Archäologische 
  Untersuchung auf der Burg Lichnice (Kat. Geb. Podhradí) im Jahre 2004 363–372
Linda Foster – Eva Kamenická: Archeologická zjištění na hradě Roupově – Archäologische 
  Feststellungen auf der Burg Roupov 373–386
Jan Prostředník: Záchranný výzkum hradu Nístějky v Krkonoších – Rettungsforschung 
  der Burg Nístějka im Riesengebirge 387–400
František Gabriel – Ivan Peřina: Bergfrit na zámku v Milešově – Der Bergfried auf dem Schloss 
  in Milešov 401–404
Jiří Slavík: Heberova kresba ve sbírkách Národní galerie? – Hebers Zeichnung 
  in den Sammlungen der Nationalgalerie? 405–408
Zuzana Sklenářová: Příspěvek k datování dvou drobných opevnění na jihu středních Čech – 
  Beitrag zur Datierung zweier kleinerer Befestigungen im südlichen Mittelböhmen 409–414

KRONIKA

Tomáš Durdík: Životní jubileum doc. ing. arch. Františka Kašičky, CSc. 415–416
  Doc. Ing. arch. František Kašička, CSc. Bibliografie 1961–2005 417–422
František Frýda: Věčný optimista PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. jubilující 423–424
  Soupis prací dr. Bořivoje Nechvátala 425–432
František Gabriel: MUDr. Zdeněk Hazlbauer 25. 5. 1928 – 21. 10. 2005 433–434

BIBLIOGRAFIE 

Jiří Úlovec: Rejstřík k Sedláčkovým „Hradům“ 435–464

 

PŘEHLED VYDANÝCH SBORNÍKŮ CASTELLOGICA BOHEMICA