Úvod » FORTIFIKACE » STŘEDOVĚK » SBORNÍKY A ČASOPISY » CASTELLOLOGICA BOHEMICA » Castellologica bohemica 13


        

Castellologica bohemica 13

Kolektiv autorů

 

Skladem: 1 ks
Číslo produktu: 5451
STAV: NOVÉ ZBOŽÍ
DRUH: PUBLIKACE
naše cena:
690 Kč

do košíku:
  ks  

Místo a rok vydání: Praha, 2016
Vazba: měkká, stran: 499, formát: A4

OBSAH:

STUDIE

Milan Sýkora: Kalich, Panna a Litýš – tři hrady doby husitské na Třebušínsku– Die Burgen Kalich (Kelch), Panna (Jungfrau) und Litýš – drei Burgen der hussitischen Zeit im Gebiet von Třebušín

Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE

Gianni Perbellini: The Renaissance Fortification in Venice and in the Venetian Dominion in the Eastern Mediterranean – Renesanční fortifikace Benátek a v teritoriu benátské dominance ve východním Středomoří

Milan Procházka: „Češki prozori“ aneb méně známý termín chorvatské kastellologie – „Češki prozori“ (das „Böhmische Fenster“) oder – ein weniger bekannter Terminus der kroatischen Burgenkunde

MONOGRAFIE

František Gabriel: Hrad Schönbuch (okr. Děčín) – Burg Schönbuch (Bezirk Děčín /Tetschen/)

Tomáš Durdík – Daniel Kovář: Vysunuté opevnění Hrádku u Trhových Svinů (okres České  Budějovice) – Die vorgeschobene Befestigung des Hrádek bei Trhové Sviny
(Bezirk Böhmisch Budweis)

Petr Chotěbor: K jagellonské přestavbě Starého královského paláce na Pražském hradě – Zum jagiellonischen Umbau des Alten Königspalasts der Prager Burg

Petr Kausek – Zdeněk Procházka: Starý Herštejn – výsledky archeologického výzkumu 2006–2008 – Starý Herštejn – Ergebnisse der archäologischen Forschungen in den Jahren 2006–2008

Tomáš Krofta – Jan Čibera: Hrad Třemšín. Dosavadní stav poznání a výsledky nového povrchového průzkumu – Die Burg Třemšín – der bisherige Stand der Kenntnisse und die Ergebnisse der neuen Oberflächenuntersuchung .............................. 187–206

Tomáš Durdík – Josef Hložek: Předstihový výzkum na hradě Velešíně v roce 2011 – Archäologische Vorlaufuntersuchung auf der Burg Velešín im Jahre 2011

Jan Musil: Záchranné archeologické výzkumy na hradě Košumberku v roce 2011 – Archäologische Rettungsforschungen auf der Burg Košumberk im Jahre 2011

Jan Štětina: K podobě a proměnám Nového hradu u Adamova v 17.−20. století – Zum Aussehen und den Veränderungen der Burg Nový hrad bei Adamov vom 17. bis zum 20. Jahrhundert

Josef Jan Kovář – Michal Hlavica – Martin Kuča – Milan Vokáč – Lubomír Prokeš: Nová zjištění k lokalizaci panského sídla v obci Březník, okr. Třebíč – Neue Erkenntnisse zur Lagebestimmung der Herrenresidenz in der Gemeinde Březník, Bezirk Třebíč


MILITARIA

Petr Koscelník – Jakub Jiří Jukl: Obléhání hradu Perštejn roku 1451 – Die Belagerung der Burg Perštejn im Jahre 1451


KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Tomáš Durdík – Čeněk Pavlík: Zbytky novověkých kachlů z tvrze Tiché u Kaplice – Bruchstücke neuzeitlicher Ofenkacheln von der Feste Tichá bei Kaplice

Josef Hložek: Předhradí hradu Zlenice ve světle výsledků archeologického výzkumu a vyhodnocení kolekce získaných kovových artefaktů – Die Vorburg der BurgZlenice im Licht der archäologischen Forschung und der Aussagen bisher gewonnener Kollektionen von Metallartefakten

David Vích: Archeologické nálezy z předpolí drobné vrcholně středověké fortifikace v k. ú. Lanšperk – Archäologische Funde aus dem Vorfeld der nicht großen
hochmittelalterlichen Fortifikation im Kat. Geb. Lanšperk

Michaela Endlicherová: Nálezy z předpolí hradu Levnova (okr. Brno-venkov) – Funde aus dem Vorfeld der Burg Levnov

MATERIÁLIE

Tomáš Durdík: Dodatek k záchranné akci na hradě Džbán v roce 1994 – Nachtrag zur Rettungsaktion auf der Burg Džbán im Jahre 1994

Karel Sklenář: Klučov a Tuchoraz: Moric Lüssner na Českobrodsku v roce 1881 – Klučov und Tuchoraz: Moric Lüssner in der Umgebung von Český Brod im Jahre 1881

Marcela Kalašová: Spolupráce Morice Lüssnera a Antonína Malocha a jejich průzkum zříceniny hradu Pařezu – Zusammenarbeit des Moric Lüssner mit Antonín Maloch und deren Untersuchung der Ruine der Burg Pařez

Karel Sklenář: Mazova horka: František Beneš v Podještědí v roce 1866 – Mazova horka: František Beneš im Jeschkengebiet im Jahre 1866

Josef Hložek – Petr Menšík: Vykopávky na hradě Šelmberku v letech 1940–1943. Rukopisné poznámky Františka Lískovce – Excavation at the Šelmberk Castle in 1940–1943. Entries of František Lískovec

Daniel Kovář: České Budějovice – město a zámek Jeho Milosti Císařské – Böhmisch Budweis − Stadt und Schloss Seiner Kaiserlichen Hoheit

Eva Ulrychová: Keramický soubor ze 13. století z návrší zámku Humprecht v Sobotce (okr. Jičín) – Keramisches Ensemble aus dem 13. Jahrhundert aus der Anhöhe
des Schlosses Humprecht in Sobotka (Bez. Jičín)

Eva Ulrychová: Výšinné polohy Jičínska s nálezy ze 13. století – Die Höhenlagen in der Umgebung von Jičín mit Funden aus dem 13. Jahrhunder

Jaroslav Panáček: Krb Berků z českolipského hradu – Der Berka-Kamin der Burg in Česká Lípa (Böhm. Leipa)

Miroslav Fuchs – Josef Hložek – Petr Chotěbor: Poslední ohlédnutí za tvrzištěm v obci Černý Vůl (okr. Praha-západ) – Letzter Rückblick auf die Burgstätte in der Gemeinde Černý Vůl (Bezirk Prag-West)

Jan Sobotka: Opomíjený kartografický pramen k dějinám Bezdězu. Plán a veduta hradu z období války o dědictví bavorské 1778–1779 – Eine in Vergessenheit geratene kartographische Quelle zur Geschichte der Burg Bezděz (Bösig). Plan und Vedute der Burg aus der Zeit des Bayerischen Erbfolgekriegs
von 1778–1779

BIBLIOGRAFICKÁ REFERATIVNÍ A INFORMATIVNÍ SLUŽBA
 

PŘEHLED VYDANÝCH SBORNÍKŮ CASTELLOGICA BOHEMICA