Úvod » KRAJE > OKRESY > MĚSTA » Plzeňský kraj » Okres Plzeň-jih » Středověká krajina na střední Úslavě I


        

Středověká krajina na střední Úslavě I

Pavel Vařeka, Petr Rožmberský a kol.

novinka

 

Skladem: 0 ks
Číslo produktu: 1176
STAV: NOVÉ ZBOŽÍ
DRUH: PUBLIKACE
naše cena:
100 Kč

Práce autorského kolektivu Katedry archeologie Západočeské univerzity. Svazek je prvním dílem rozsáhlejšího projektu.

Výzkum středověkého a časně novověkého osídlení v západních Čechách realizovaný katedrou archeologie Fakulty filozofické ZČU v Plzni v rámci výzkumného záměru „Opomíjená archeologie“ je koncipován jako kombinace systematicky zkoumaných větších krajinných celků a jednotlivých menších sond zahrnujících zpravidla jedinou lokalitu a její zázemí. Tento postup byl v západních Čechách zahájen na Rokycansku (srov. Vařeka a kol. 2006; Vařeka a kol. 2008) a záhy byl rozšířen také do oblasti střední Úslavy (Blovicko a Nepomucko), které volíme jako srovnávací region. Průzkum zaměřený na lokalizaci zaniklých vsí, drobných šlechtických sídel a historickou rešerši zde zahájil již v 80. letech 20. století P. Rožmberský (např. Rožmberský 1989; 1990; 1999). Završením tohoto studia je soupis historických sídel na střední Úslavě podaný v páté kapitole. Rozsáhlejší archeologický výzkum středověkého osídlení v oblasti, jejíž část spadá do našeho krajinného transektu, realizoval rodák z Měcholup J. Pícka (2002; 2004), z jehož prací uveřejňujeme v tomto svazku kapitolu věnovanou přírodnímu prostředí a dějinám archeologického bádání (kap. 3 a 4). Další etapou se stal soustavný nedestruktivní výzkum tří zaniklých středověkých vesnic situovaných ve třech případech v rozsáhlých lesních komplexech sledovaného území (Chýlava, Bzík) a v jednom případě za jeho severovýchodním okrajem (Kamenice; předběžné zprávy srov. Holata 2008; Přerostová 2008; Švejnoha 2008; Vařeka–Holata–Přerostová–Švejnoha 2008). Výzkum Bzíku a Kamenice zachytil zaniklé vesnice z mladšího středověku se stopami starší sídlištní tradice (kap. 7 a 9), zatímco průzkum polohy „Pod Hřebenem“ v polesí Chýlava ukázal, že se v tomto prostoru nacházejí relikty raně středověkého sídliště (kap. 6) a mladší ves Chýlava je položena dále k jihozápadu (kap. 8). Z novověkých památek v lesním prostředí byl kromě zaniklé hájovny u Kamenice (kap. 9; Holata 2007; Trnka 2004) dokumentován zaniklý dvůr Rájov (kap. 10; Moravcová 2007).

Místo a rok vydání: 2009
Vazba: měkká, stran: 180, formát: A4