Castellologica bohemica 9

 

Skladem: 0 ks
Číslo produktu: 0714
STAV: NOVÉ ZBOŽÍ
DRUH: PUBLIKACE
naše cena:
595 Kč

Místo a rok vydání: Praha, 2004
Vazba: měkká, stran: 504, formát: A4

OBSAH:

STUDIE

František Gabriel: Stopy konstrukcí hradních staveb na pískovcovém podloží – 9–26

Tomáš Karel – Vilém Knoll: Stavební a historický vývoj hradu Wildstein ve Skalné a jeho srovnání

s vybranými hrady chebských ministeriálů – Skalná 27– 62

Pavel Jansa: Trutnovská kolonizační provizoria –  63– 68

 

Z EVROPSKÉ KASTELLOLOGIE

Leszek Kajzer: Gestern und heute der polnischen Kastellologie – Včerejšek a dnešek

polské kastellologie 69 –78

 

MONOGRAFIE

Zdeněk Procházka: Hrad Prostiboř Historie sídla – popis – stavebně historický vývoj –

Burg Prostiboř – Geschichte des Sitzes, Beschreibung und bauhistorische

Entwicklung 79 –124

Jan Anderle: Otázky vývoje jádra hradu Rabí – Entwicklungsproblem des Burgkerns auf Rabí 125–138

Tomáš Durdík – Vojtěch Kašpar: Prvá brána jádra hradu Zlenice – Das erste Tor

zum Burgkern Zlenice 139 –170

René Kyselý: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Zlenice (15. století) – Tierknochen

aus der Untersuchung der Burg Zlenice (15. Jh.) 171–176

František Záruba: Zbořený Kostelec – Zbořený Kostelec 177–210

Petr Meduna – Dušan Foltýn: Příspěvek k dějinám komendy řádu německých rytířů v Řepíně –

Beitrag zur Geschichte der Kommende des deutschen Ritterordens in Řepín 211–218

Tomáš Durdík: Povrchový průzkum Trmalovy tvrze v Toušicích – Oberflächenuntersuchung

der Feste in Toušice 219 –224

Petr Chotěbor: Modelová rekonstrukce tvrze v Kladně – Modellrekonstruktion der Feste

in Kladno 225–231

Zdeněk Březina: Tůmův Vrch – interpretace zříceniny věžovitého objektu – Tůmův Vrch –

Interpretation der Ruine eines turmförmigen Objektes 233–238

Miroslava Cejpová: Hrad Vrážné, okr. Svitavy – Burg Vrážné, Bezirk Svitavy (Zwittau) 239 –243

Miroslava Cejpová: Hrad Vraní Hora, okr. Svitavy – Burg Vraní Hora, Bezirk Svitavy (Zwittau) 244 –250

 

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Michal Ernée: Gotické a renesanční kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově –

Ofenkacheln der Gotik und Renaissance aus der Burg und dem Schloss

in Český Krumlov (Böhmisch Krumau) 251–268

Jiří Fröhlich – Jaroslav Jiřík: Archeologické nálezy z podhradí Zvíkova ve sbírkách

Prácheňského muzea v Písku – Archäologische Funde aus der Unterburg

von Zvíkov in den Sammlungen des Museums in Písek 269 –284

 

MILITARIA

Jan Kypta – Jana Richterová: Opevněné postavení obléhatelů hradu Grabštejna –

Befestigte Position der Belagerer der Burg Grabštejn 285–290

 

MATERIÁLIE

Jiří Dohnal – Zdeněk Jáně – Jaroslav Kněz – Jan Valenta – Jan Vilhelm – Ladislav Zima:

Hrad Nižbor – poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu v letech

2000–2002 – Castle Nižbor – new knowledge according to the complex

geophysical survey in the period 2000–2002 291–304

Petr Hrubý: Archeologické výzkumy tvrze Cuknštejn u Nových Hradů v letech 2000–2001 –

Archäologische Untersuchung der Feste Zuckenstein bei Nové Hrady (Gratzen)

in den Jahren 2000–2001 305–334

Petr Sokol – Tomáš Wizovský: Hrad Přimda – archeologický výzkum, ikonografická

analýza a rozbor malt – Burg Přimda – Untersuchung, ikonographische

und Mörtelanalyse 335–348

Petr Sokol: Velhartice – vstupní most a příkop – Velhartice – Brücke und Graben 349 –362

Petr Kočár – Petr Pokorný: Archeobotanický výzkum příkopu hradu Velhartice –

Archäobotanische Untersuchung im Graben der Burg Velhartice 363–370

Jaroslav Panáček: Popis českolipského hradu z roku 1502 – Beschreibung der Burg

in Česká Lípa (Böhmisch Leipa) aus dem Jahre 1502 371–381

Jiří Waldhauser – Pavel Sosnovec: Nová archeologická zjištění o hradech Pojizeří – Neue

Erkenntnisse der Burgen im Flussgebiet der Iser 383–386

Martin Regner: Tajemný zámek na Plzeňsku – Geheimnisvolles Schloss in der Region Pilsen 387–388

Karel Sklenář: „Kastellologická poezie“ chalupníka Jana Evangelisty Konopase – 389 –396

Radim Vrla: Stavebněhistorický průzkum jedné zdi hradu Lukova – 397– 402

Jan Štětina: Další zjištění z průzkumu Nového hradu u Adamova – 403– 422

 

KRONIKA

Tomáš Durdík: Sto let od narození Ing. arch. Dobroslavy Menclové 423–424

Pavel Jerie: Josef Štulc *4. 3. 1944 425–427

Josef Kovář: Jubileum docenta Josefa Ungera 429–434

Jan Kaigl: Za Miladou Radovou-Štikovou 435– 437

Magdalena Beranová: Zemřela Květa Reichertová 439–443

 

BIBLIOGRAFIE

Jaroslav Panáček: Vlastivědný sborník Bezděz 445–446

 

PŘEHLED VYDANÝCH SBORNÍKŮ CASTELLOGICA BOHEMICA