CASTELLOLOGICA BOHEMICA

Základní odborné periodikum české kastelologie zaměřené na široké spektrum problematiky opevnění, zejména středověkých a raně novověkých panských sídel, kostelů a měst. Castellologica bohemica vycházela od roku 1989 jako sborník pod redakčním vedením Tomáše Durdíka, zpočátku nepravidelně, od čísla 4 pak v pravidelných dvouletých intervalech v režii Archeologického ústavu Akademie věd České republiky (dříve Archeologický ústav ČSAV). Očekávaný 13 díl z důvodu skonu prof. Tomáše Durdíka dosud nevyšel. Od čísla 14 vychází jednou ročně jako časopis, hlavním vydavatelem je Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, hlavním redaktorem a editorem je doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. Všechna dosud vydaná čísla vyšla ve stejném formátu A5 s měkkou vazbou.

 

Přehled jednotlivých dílů

Číslo Rok Obsah  Poznámka
1 1989 1/1989  
2 1991 2/1991  
3 1993 3/1993  
4 1994 4/1994  
5 1996 5/1996  
6 1998 6/1998 vyšlo jako dvojčíslo I+II
7 2000 7/2000  
8 2002 8/2002  
9 2004 9/2004  
10 2006 10/2006  
11 2008 11/2008  
12 2010 12/2010  
13 2012 13/2012 vyšlo 2016
14 2014 14/2014  
15 2015 15/2015  
16 2016 16/2016  
17 2017 17/2017  
18 2018 18/2018  
19 2019 19/2019 vyšlo 2020

 

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ